Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.05.2019

Legemiddelnavn: Xylocain gel

ATC-kode: N01BB02

Indikasjon: Del 1/4 Sykdommer med behov for jevnlige A) intravenøs injeksjon eller infusjon, B) innleggelse av intravenøs eller subkutan kanyle, eller C) bytte av nål i veneport (VAP)
Hjemmel

§ 3 ICD-10: R20

Tidsbegrensning Vedtakene tidsbegrenses i 2 år. Dersom brukeren fyller 18 år i løpet av disse to årene, og det ikke er gjort unntak fra aldersbegrensningen, skal vedtaket tidsbegrenses til fylte 18 år.
Vilkår

Det kan kun gis stønad til barn under 18 år.

Unntak fra aldersbegrensningen:

  • når det fremkommer i søknaden at bruker er psykisk utviklingshemmet eller
  • ved søknad om stønad ved refusjonskode -90 Palliativ behandling i livets sluttfase.

Det er et vilkår at aktuell intravenøs injeksjon, infusjon eller innleggelse av intravenøs eller subkutan kanyle ikke foregår på sykehus, inkludert poliklinikk. Det er helseforetakene som skal bære utgiftene ved behandling i spesialisthelsetjenesten, herunder forbehandling med overflateanestesi.

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det ikke kan gjøres unntak fra aldersgrensen, med unntak av refusjonskode -90 og psykisk utviklingshemming.

Ved stikking i huden gis det kun stønad til de indikasjonene som omfattes av vedlegget. Stikking med kanyler/nåler som ikke skal ligge inne over tid er ikke omfattet.

Utstyr, herunder lokalanestetika, til måling av blodsukker ved hjelp av sensor er helseforetakenes finansieringsansvar.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/4 Anestesi før innsetting av urinveiskateter
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -71
ICPC-2: -71 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/4 Kroniske smerter A) i huden, eller B) ved fissurer
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -71
ICPC-2: -71 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 4/4 Smertefulle hudskader i livets sluttfase
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -90

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -90
ICPC-2: -90 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er ikke krav til langvarig behandling. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.