Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.03.2018

Legemiddelnavn: Lidocaine oppløsning, Lidocaine hydrochloride viskøs, Lidodan viskøs, Xylocain viskøs

ATC-kode: N01BB02 ikke-markedsført preparat

Gjelder mikstur, oppløsning, viskøs mikstur og viskøs oral løsning
Indikasjon: Del 1/1 Kroniske smerter i munnhule, svelg eller spiserør
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71
eller
§ 3 ICD-10: -90 ved symptomlindring i livets sluttfase

Før 1. januar 2018:
§ 3a
ICD-10: -71/ -90
ICPC-2: -71/ -90 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjon i et annet EØS-land.