Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Versatis

ATC-kode: N01BB02

Indikasjon: Del 1/2 Nevropatiske smerter etter herpes zosterinfeksjon (postherpetisk nevralgi, PHN)
Diagnosekoder

ICD-10: B02.2 / ICPC-2: S70 Herpes zoster med annen affeksjon av nervesystemet
ICD-10: G53.0 / ICPC-2: N91 Nevralgi ved herpes zoster

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -71
ICPC-2: -71 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/2 Nevropatiske smerter som IKKE skyldes herpes zosterinfeksjon
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -71
ICPC-2: -71 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i anestesiologi, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, fødselshjelp og kvinnesykdommer, indremedisin, kirurgi, nevrologi, onkologi, psykiatri, revmatologi eller øre-nese-halssykdommer eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.