Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Xyzal

ATC-kode: R06AE09

Indikasjon: Del 1/2 Allergisk rinitt, Urticaria
Diagnosekoder

ICD-10: J30 / ICPC-2: R97 Vasomotorisk og allergisk rinitt

ICD-10: L50 / ICPC-2: S98 Urticaria

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J30 eller L50

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J30, L50
ICPC-2:R97, S98
 

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler fra ATC-gruppe R06A. Legemidlene skal inneholde ulike virkestoff.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/2 Angioødem, Quinckes ødem
Diagnosekoder

ICD-10:T78.3 / ICPC-2:A92 Angionevrotisk ødem

Hjemmel

§ 3 ICD-10: T78.3

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: T78.3
ICPC-2: A92 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i anestesiologi, dermatologi, øre-nese-halssykdommer, barnesykdommer, indremedisin eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdelinger.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.