Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Eligard, Enanton depot, Procren Depot

ATC-kode: L02AE02

Gjelder pulver og væske til injeksjon
Indikasjon: Del 1/2 Pubertas precox (for tidlig pubertet), Prematur eller tidlig menarche - som er hypofysebetinget
Diagnosekoder

ICD-10: E22.8 / ICPC-2: T99 Annen spesifisert hyperfunksjon av hypofyse (Hypofysebetinget for tidlig pubertet) 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E22.8 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E22
ICPC-2: T99 

Tidsbegrensning Ingen tidsbegrensning
Vilkår

Det kan gis stønad til jenter < 9 år og gutter < 10 år

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/2 Pubertas precox (for tidlig pubertet), Prematur eller tidlig menarche - som ikke er hypofysebetinget
Diagnosekoder

ICD-10: E30.1 / ICPC-2: T99 Tidlig pubertet

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E30.1

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Tidsbegrensning Ingen tidsbegrensning
Vilkår

Det kan gis stønad til jenter < 9 år og gutter < 10 år

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.