Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Seroquel Depot depottabletter, Quetiapine depottabletter

ATC-kode: N05AH04

Indikasjon: Del 1/1 Schizofreni
Diagnosekoder

ICD-10:F20 / ICPC-2:P72

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -F2

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -F2
ICPC-2: -72 
 

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med schizofreni som refusjonsberettiget bruk ved denne refusjonskoden. 

 

Legemidlene må inneholde ulike virkestoff.  
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.