Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.03.2019

Legemiddelnavn: Cortisonacetat Glostrup tabletter 2,5 mg og 5 mg, Cortisonacetat NAF tabletter 5 mg, Kortison SA kapsler

ATC-kode: H02AB10 Ikke-markedsført preparat og markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/2 Hypofysesvikt
Diagnosekoder

ICD-10: E23 / ICPC-2: T99 Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse

ICD-10: E23.0 / ICPC-2: T99 Hypopituitarisme 
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E23

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E23
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode H02AB10.

Ingen krav til tidligere behandling når det er søkt om lavere doser enn 25 mg. 

Legemidlene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept.
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 
 

Indikasjon: Del 2/2 Forstyrrelser i binyre
Diagnosekoder

ICD-10: E27 / ICPC-2: T99   Andre forstyrrelser i binyre

ICD-10: E27.1 / ICPC-2: T99   Primær binyrebarkinsuffisiens 

ICD-10: E27.2 / ICPC-2: T99   Addisonkrise

ICD-10: E27.3 / ICPC-2: T99   Legemiddelutløst binyrebarkinsuffisiens

ICD-10: E27.4 / ICPC-2: T99   Annen uspesifisert binyrebarkinsuffisiens

ICD-10: E27.8 / ICPC-2: T99   Andre spesifiserte forstyrrelser i binyre 

ICD-10: E27.9 / ICPC-2: T99   Uspesifisert forstyrrelse i binyre
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E27

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E27
ICPC-2: T99 
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode H02AB10.

Ingen krav til tidligere behandling når det er søkt om lavere doser enn 25 mg.

Legemidlene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept.
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.