Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.10.2018

Legemiddelnavn: Clobetasol dentalgel, Klobetasol munngel

ATC-kode: A01AC Ikke-markedsført legemiddel

Indikasjon: Del 1/5 Pemfigus vulgaris
Diagnosekoder


ICD-10: L10.0 / ICPC-2: S99 Pemphigus vulgaris
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L10 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 
 

Indikasjon: Del 2/5 Oral slimhinnepemfigoid (OSP)
Diagnosekoder

ICD-10: L12.1 / ICPC-2: S99 Arrdannende slimhinnepemfigoid

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L12

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 


Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 3/5 Oral lichen planus (OLP)
Diagnosekoder

ICD-10: L43 / ICPC-2: S99 Lichen ruber planus

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L43

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav


Ingen spesialistkrav
 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 
 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 4/5 Behçets sykdom
Diagnosekoder

ICD-10: M35.2 / ICPC-2: L99 Behçets sykdom

Hjemmel

§ 3 ICD-10: M35 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 
Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 5/5 Graft-versus-host-reaksjon (GvHD) i munnhule
Diagnosekoder

ICD-10: T86.0 / ICPC-2: A87 Avstøtning av benmargstransplantat

ICD-10: Z94.8 / ICPC-2: A89 Status etter annet spesifisert transplantert organ og vev
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: Z94 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 
 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.