Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Legemiddelnavn: Cosmofer inj., Ferinject inj., Monofer inj., Venofer inj.

ATC-kode: B03AC

Indikasjon: Del 1/2 Jernmangelanemi
Diagnosekoder

ICD-10: D50 /ICPC-2: B80

Hjemmel

§ 3 ICD-10: D50

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K91.2
ICPC-2: D99 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/2 Jernmangel / -anemi ved intestinal / postoperativ malabsorbsjon
Diagnosekoder

Diagnose:

ICD-10: D50 / ICPC-2: B80 Jernmangelanemi

ICD-10: E61.1 / ICPC-2: T91: Jernmangel


Relaterte diagnoser:

ICD-10:K90 / ICPC-2: D99 Intestinal malabsorpsjon

ICD-10: K91.2 / ICPC-2: D99 Postoperativ malabsorpsjon
ICD-10: K90.0 / ICPC-2: D99 Cøliaki
ICD-10: K90.1 / ICPC-2: D99 Tropisk sprue
ICD-10: K90.2 / ICPC-2: D99 «Blind loop» syndrom, ikke klassifisert annet sted
ICD-10: K90.3 / ICPC-2: D99 Pankreatisk steatoré
ICD-10: K90.4 / ICPC-2: D99 Malabsorpsjon som skyldes intoleranse, ikke klassifisert annet sted
ICD-10: K90.8 / ICPC-2: D99 Annen spesifisert intestinal malabsorpsjon, omfatter Whipples sykdom og leddlidelser som omfattesav ICD-10: M14.8
ICD-10: K90.9 / ICPC-2: D99 Uspesifisert intestinal malabsorpsjon 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: D50 eller E61

Før 1. januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K90
ICPC-2: D99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom   vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.