Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.08.2019

Legemiddelnavn: Lunelax 2, Vi-Siblin 2

ATC-kode: A06AC01

Indikasjon: Del 1/3 Kronisk diaré
Diagnosekoder

ICD-10: K59.1  ICPC-2: D11 Funksjonell diaré
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K59
 

Vilkår

Alvorlighet: Tilstanden må være kronisk og ha vedvart i mer enn tre måneder

Krav til tidligere behandling

Minst ett legemiddel med ATC-kode A07DA03 (loperamid)
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Del 1/3 av vedlegget omfatter brukere med kronisk diaré uten tilleggslidelser, eventuelt diaré ved andre diagnoser enn dersom er oppgitt på del 2/3 og del 3/3. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Ispaghulafrøskall har godkjent indikasjon for behandling av diaré i Storbritannia og Tyskland.

Indikasjon: Del 2/3 Kronisk diaré
Diagnosekoder

ICD-10: A09.0 / ICPC-2: D73 Annen og uspesifisert gastroenteritt og kolitt av infeksiøs årsak

ICD-10: K52.9 / ICPC-2: D11 Uspesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt

ICD-10: K57 / ICPC-2: D92 Divertikkelsykdom i tarm

ICD-10: K58.1 / ICPC-2: D93 Irritabel tarm-syndrom med hovedsakelig diaré (IBS-D)

ICD-10: K58.0 / ICPC-2: D93 Irritabel tarm-syndrom med diaré

ICD-10: K90 / ICPC-2: D99 Intestinal malabsorpsjon

Hjemmel

§ 3 ICD-10: A09, K52.9, K57, K58 eller K90

Vilkår

Alvorlighet: Tilstanden må være kronisk og ha vedvart i mer enn tre måneder

Krav til tidligere behandling

Minst ett legemiddel med ATC-kode A07DA03 (loperamid)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Del 2/3 av vedlegget omfatter brukere med kronisk diaré og en av diagnosene som er oppgitt i diagnosekode-rubrikken. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Ispaghulafrøskall har godkjent indikasjon for behandling av diaré i Storbritannia og Tyskland.

Indikasjon: Del 3/3 Kronisk diaré
Diagnosekoder

ICD-10: K50 / ICPC-2: D94 Crohns sykdom

ICD-10: K51 / ICPC-2: D94 Ulcerøs kolitt (colitis ulcerosa)

ICD-10: K91.2 / ICPC-2: D99 Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K50, K51 eller K91.2

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K50, K51
ICPC-2: D94 

Krav til tidligere behandling

Minst ett legemiddel med ATC-kode A07DA03 (loperamid)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav
 

Merknad

Del 3/3 av vedlegget omfatter brukere med kronisk diaré og en av diagnosene som er oppgitt i diagnosekode-rubrikken.

Ispaghulafrøskall har godkjent indikasjon for behandling av diaré av ulike årsaker i Storbritannia og i Tyskland.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.