Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Bonviva, Ibandronsyre

ATC-kode: M05BA06

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Osteoporose hos postmenopausale kvinner
Diagnosekoder

ICD-10:M80 / ICPC-2:L95 osteoporose med patologisk brudd
ICD-10:M81 / ICPC-2:L95 osteoporose uten patologisk brudd
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: M80 eller M81

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: M80/M81
ICPC-2: L95 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe: M05BA (fra legemiddelgruppen bisfosfonater)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.