Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.10.2018

Legemiddelnavn: Rectogesic

ATC-kode: C05AE01

Gjelder rektalsalve
Indikasjon: Del 1/1 Sterke smerter assosiert med kroniske analfissurer
Diagnosekoder

CD-10: K60.1 / ICPC-2: D95 Kronisk analfissur

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71

Vilkår

Det skal fremkomme av søknaden at smertene har vært   langvarige/residiverende

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir   en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.