Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2018

Legemiddelnavn: Rienso inj.

ATC-kode: B03AC

Indikasjon: Del 1/1 Jernmangelanemi ved kronisk nyresykdom
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10: D50 / ICPC-2: B80 Jernmangelanemi

Relatert diagnose:
ICD-10: N18 / ICPC-2: U99 Kronisk nyresykdom

Hjemmel

§ 3 ICD-10: D50

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N18
ICPC-2: U99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.