Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Telfast

ATC-kode: R06AX26

Gjelder reseptpliktige pakninger
Indikasjon: Del 1/1 Angioødem / Quinckes ødem
Diagnosekoder

 ICD-10: T78.3 / ICPC-2: A92 Angionevrotisk ødem

Hjemmel

§ 3 ICD-10: T78.3

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: T78.3
ICPC-2: A92 

 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra en spesialist i anestesiologi, dermatologi, øre-nese-halssykdommer, barnesykdommer, indremedisin eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdelinger. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.