Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.10.2018

Legemiddelnavn: Pevaryl

ATC-kode: G01AF05 Reseptfrie legemidler

Gjelder Depot kombinasjonspakninger
Indikasjon: Del 1/1 Vaginal soppinfeksjon / candidainfeksjon
Diagnosekoder

ICD-10: B37.3 / ICPC-2: C72 Candidainfeksjon i ytre kvinnelige   kjønnsorganer og skjede

Hjemmel

§ 3 ICD-10: B37

Vilkår

Alvorlighetsvilkår:

  •   Bruker har hatt minst 4 episoder med vaginal soppinfeksjon, og
  •   har brukt legemidler mot infeksjonen i minst 3 måneder de siste 12   månedene. Tremånedersperioden trenger ikke være sammenhengende.

I søknaden bør legen ha beskrevet at pasienten har hatt sterke plager   over lengre tid. Sterke plager kan f.eks. være dyspareuni (smerter ved   samleie), smerter og svie i underlivet.

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir   en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Behandling med dette preparatet er oftest kortvarig, og omfattes i   slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.

Preparatene er forhåndsgodkjent ved immunsvikt etter refusjonskode   ICD-10: D80-D84.