Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Kestine, Ebastin Orifarm

ATC-kode: R06AX22

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Angioødem / Quinckes ødem
Diagnosekoder

ICD-10: T78.3 / ICPC-2: A92

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: T78.3
ICPC-2: A92

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: T78.3

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling.

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i anestesiologi, dermatologi, øre-nese-halssykdommer, barnesykdommer, indremedisin, eller av lege ved tilsvarende sykehusavdelinger.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltingsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Reseptfrie pakninger dekkes ikke.