Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Lanoxin 0,0625mg tabletter

ATC-kode: C01AA05 ikke-markedsført preparat

Indikasjon: Del 1/1 Hjertesvikt, Atrieflimmer/atrieflutter
Diagnosekoder

ICD-10:I50 / ICPC-2:K77 hjertesvikt

ICD-10:I48 / ICPC-2:K78 atrieflimmer/atrieflutter

Hjemmel

§ 3 a, jf. § 2
ICD-10: I50/I48
ICPC-2: K77/K78 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: I50/I48

Krav til tidligere behandling

Ingen spesialistkrav

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.