Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Visanne

ATC-kode: G03DB08

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Endometriose
Diagnosekoder

ICD-10: N80 / ICPC-2: X99

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2

ICD-10: N80
ICPC-2: X99

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: N80

Krav til tidligere behandling

Minst to legemidler som er   forhåndsgodkjente ved denne refusjonskoden.  

De forhåndsgodkjente legemidlene har ATC-kodene: G03AC06,   G03DA02, H01CA02, L02AE02 og L02AE03. 

Legemidlene må inneholde ulike virkestoff.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven   § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.