Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Prolia injeksjonsvæske

ATC-kode: M05BX04

Indikasjon: Del 1/2 Osteoporose uten brudd hos postmenopausale* kvinner
Diagnosekoder

ICD-10:M81 / ICPC-2:L95 Osteoporose uten  patologisk brudd

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: M81
ICPC-2: L95

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: M81

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med   ATC-kode M05BA04 (alendronsyre) Dersom et legemiddel med ATC-kode: M05BA06  (Bonviva injeksjonsvæske) eller ATC-kode: M05BA08 ((Aclasta) er forsøkt anses det ikke som relevant å kreve at alendronsyre er forsøkt

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

* Dersom det ikke er oppgitt i søknaden om kvinnen er postmenopausal må denne opplysningen innhentes dersom kvinnen er yngre enn 53 år.

Behandling av osteoporose med patologisk brudd hos postmenopausale kvinner fra og med 75 år er forhåndsgodkjent etter ICD-10 M80/ICPC-2: L95 . Refusjonsvilkårene er tilgjengelige i refusjonslisten

Indikasjon: Del 2/2 Osteoporose med patologisk brudd hos postmenopausale** kvinner under 75 år*, Osteoporose med patologisk brudd hos menn
Diagnosekoder

ICD-10:M80 / ICPC-2:L95 Osteoporose med patologisk brudd

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: M80
ICPC-2: L95

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: M80

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med   ATC-kode M05BA04 (Alendronsyre ). Dersom et legemiddel med ATC-kode: M05BA06   (Bonviva injeksjonsvæske) eller ATC-kode: M05BA08 ((Aclasta) er forsøkt anses det ikke som relevant å kreve at alendronsyre er forsøkt

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i   vedlegget ikke er oppfylt. 

*Dersom det ikke er oppgitt i søknaden om kvinnen er postmenopausal   må denne opplysningen innhentes dersom kvinnen er yngre enn 53 år. 

** Behandling av osteoporose med patologisk brudd hos postmenopausale   kvinner fra og med 75 år er forhåndsgodkjent etter ICD-10 M80/ICPC-2: L95 Refusjonsvilkårene   er tilgjengelige i refusjonslisten