Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Dexametason Abcur, Dexamethasone Krka

ATC-kode: H02AB02

Indikasjon: Del 1/1 Multippel sklerose (MS)
Diagnosekoder

ICD-10: G35 / ICPC-2: N86 Multippel sklerose

Hjemmel

§ 3a, jf. §2
ICD-10: G35
ICPC-2: N86 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G35

Krav til tidligere behandling

Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke andre preparater pasienten bruker for sin MS-diagnose. Dette for å dokumentere at kravet om tre måneders behandlingstid i løpet av et år er oppfylt.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.