Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Cholestagel

ATC-kode: C10AC04

Indikasjon: Del 1/1 Primær hyperkolesterolemi*
Diagnosekoder

ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93 Ren hyperkolesterolemi (Familiær hyperkolesterolemi)
ICD-10:E78.4 / ICPC-2:T93 Annen hyperlipidemi (Familiær kombinert hyperlipidemi)
Denne listen er ikke uttømmende 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -26/-27

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -26 / -27
ICPC-2: -26 / -27 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent statin i ATC-gruppe C10AA

og

minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe C10AC, C10BA eller med ATC-kode C10AX09 (ezetimib). 
 

Statinet rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) er ikke forhåndsgodkjent ved de aktuelle refusjonskodene, men anses som relevant forhåndsgodkjent legemiddel siden den er forhåndsgodkjent ved refusjonskode ICD-10: E78.0 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

* Primær hyperkolesterolemi omfatter:

  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Familiær kombinert hyperlipidemi
  • Polygen hyperkolesterolemi
  • Insulinresistenssyndrom (metabolsk syndrom)
  • Hyperkolesterolemi som ikke har noen utløsende årsak


Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikkeer oppfylt.