Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Ikervis

ATC-kode: S01XA18

Indikasjon: Del 1/1 Behandlingskrevende tørre øyne
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -40

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -40
ICPC-2: -40

Vilkår

- Refusjon gjelder tørre øyne ved Sjøgrens syndrom eller andre revmatiske sykdommer sekundært til andre lidelser eller medikamenter, og idiopatisk tørre øyne

 

- Nedsatt tårekvalitet eller kvantitet eller staining skal være påvist ved tear break-up time (BUT), Schirmers test eller korneafarging. Unntak fra dette vilkåret kan kun gjøres dersom legen kan bekrefte at krav til test/måling/prosedyre ikke kan gjøres på grunn av tungtveiende medisinske eller tungtveiende praktiske årsaker.

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med ATC-kode S01XA20

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i øyesykdommer, revmatologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Preparatet er forhåndsgodkjent ved refusjonskode -40 for indikasjonen «Behandling av alvorlig keratitt hos voksne pasienter med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatning» dersom refusjonsvilkårene er oppfylt.


Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.