Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Budesonid

ATC-kode: A07EA06 Ikke-markedsført preparat

Gjelder enterokapsler
Indikasjon: Del 1/1 Mikroskopisk kolitt (kollagen kolitt eller lymfocytær kolitt)
Diagnosekoder

ICD-10: K52.8 / ICPC-2: D99

Hjemmel

§ 3a
ICD-10: K52.8
ICPC-2: D99 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: K52.8

Krav til tidligere behandling

Minst ett markedsført legemiddel med ATC-kode A07EA06

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Behandling med dette preparatet er ofte kortvarig, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften. 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet  EØS-land.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene ikke er oppfylt.