Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Bezalip

ATC-kode: C10AB02 ikke-markedsført preparat

Gjelder tabletter og retard depottabletter
Indikasjon: Del 1/2 Alvorlig hypertriglyseridemi
Diagnosekoder

ICD-10: E78.1 / ICPC-2: T93

Hjemmel

§ 3a
ICD-10: E78
ICPC-2: T93 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E78
 

Vilkår

Ett av følgende medisinske   vilkår skal være oppfylt:
  a) Alvorlig hypertriglyseridemi (fastende TG* > 10 mmol/l)
  b) Manifest aterosklerose** med hypertriglyseridemi trass i adekvat   diettbehandling (fastende TG > 5 mmol/l)
  c) Høyrisikopasienter med gjennomgått pankreatitt 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

*TG er forkortelse for   triglyserider
  **Manifest aterosklerose er en objektivt påvist åreforkalkning. 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.
 

Indikasjon: Del 2/2 Kombinert hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi (blandet/kombinert hyperlipidemi)
Diagnosekoder

ICD-10:E78.2 / ICPC-2:T93 Blandet hyperlipidemi
ICD-10:E78.3 / ICPC-2:T93 Hyperkylomikronemi
ICD-10:E78.4 / ICPC-2:T93 Annen hyperlipidemi
ICD-10: E78.5 / ICPC-2:T93 Uspesifisert hyperlipidemi 

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -26 / -27
ICPC-2: -26/ -27 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -26 / -27
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent statin i ATC-gruppe C10AA

og

minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe C10AC, C10BA eller med ATC-kode C10AX09 (ezetimib)

Statinet rosuvastatin (ATC-kode   C10AA07) er ikke forhåndsgodkjent ved aktuelle refusjonskoder, men anses som   relevantforhåndsgodkjent legemiddel siden den er forhåndsgodkjent   ved refusjonskode ICD-10: E78.0 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlene er markedsført med disse indikasjonene i et annet EØS-land.