Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Betaserc

ATC-kode: N07CA01 ikke-markedsført preparat

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Ménières sykdom / Morbus Ménière
Diagnosekoder

ICD-10: H81 / ICPC-2: H82

Hjemmel

§ 3 ICD-10: H81

Krav til tidligere behandling

Markedsført legemiddel med ATC-kode C03AA03 (hydroklorotiazid)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.