Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 31.10.2019

Legemiddelnavn: Dulcolax, Duphalac, Endofalk, Klyx, Laktulose MIP Pharma, Laxoberal, Levolac, Lunelax , Microlax, Movicol, Movicol junior, Movicol med sjokoladesmak, Moxalole, Ofa urtete NAF, Olje-glycerol NAF, Oljeklyster SA, Olopeg, Parafinemulsjon NAF, Pursennid, Toilax, Vi-Siblin

ATC-kode: A06A (unntatt A06AH01, A06AH03 og A06AX)

Det kan fattes vedtak på alle markedsførte reseptpliktige og reseptfrie avføringsmidler i ATC-gruppe A06A, unntatt A06AH01, A06AH03 og A06AX.
Indikasjon: Del 1/5 Kronisk forstoppelse
Diagnosekoder

ICD-10: K59.0 / ICPC-2: D12

Hjemmel


§ 3 ICD-10: K59

Vilkår

Alvorlighet: Tilstanden må være kronisk og ha vedvart i mer enn tre måneder.

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Del 1/5 av vedlegget omfatter brukere med kronisk forstoppelse uten tilleggslidelser, eventuelt med andre relaterte diagnoser enn de som er oppgitt på del 2/5 - 5/5. 
 
Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 2/5 Forstoppelse/obstipasjon ved irritabel tarm-syndrom
Diagnosekoder

ICD-10: K58.2 / ICPC-2: D93 Irritabel tarm-syndrom med hovedsakelig obstipasjon (IBS-C)
ICD-10: K58.9 / ICPC-2: D93 Irritabel tarm-syndrom uten diaré 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K58

Vilkår

Alvorlighet: Tilstanden må være kronisk og ha vedvart i mer enn tre måneder

Krav til tidligere behandling

Voksne:
Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode A06AC01 (Lunelax eller Vi-Siblin)

Barn og ungdom (< 18 år):
Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med
- ATC-kode A06AC01 (Lunelax eller Vi-Siblin)
eller

-  ATC-kode A06AD65 (Movicol)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/5 Kronisk forstoppelse
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10: K59.0 / ICPC-2: D12 Forstoppelse
 
Relaterte diagnoser:
ICD-10: T14.4 / ICPC-2: N81 Skade på nerve(r) i uspesifisert kroppsregion
ICD-10: G82 / ICPC-2: N18 Paraplegi og tetraplegi
ICD-10: G11.4 / ICPC-2: N99 Arvelig spastisk paraplegi
ICD-10: Q42 / ICPC-2: D81 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm
ICD-10: G20 / ICPC-2: N87 Parkinsons sykdom
ICD-10: D82.1 / ICPC-2: B99 Di Georges syndrom
ICD-10: G12 / ICPC-2: N99 Spinal muskelatrofi
ICD-10: G12.2 / ICPC-2: N99 Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
ICD-10: Q43.1 / ICPC-2: D81 Hirschprungs sykdom
ICD-10: E84 / ICPC-2: T99 Cystisk fibrose
ICD-10: G35 / ICPC-2: N86 Multippel sklerose
ICD-10: G80 / ICPC-2: N99 Cerebral   parese 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K59
 
Før 1. januar 2018:
§ 3b eller
§ 3a jf. § 2
ICD-10: E84/G35/G80
ICPC-2: T99/N86/N99 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Del 3/5 av vedlegget omfatter brukere med kronisk forstoppelse og en av de relaterte diagnosene. Forstoppelse som ikke er dekket av indikasjonene og diagnosene i del 2, 3, 4 eller 5 skal vurderes etter del 1. 
 
Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 4/5 Kronisk forstoppelse / obstipasjon ved kreftsykdom
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10: K59.0 / ICPC-2: D12 Forstoppelse
 
Relaterte diagnoser:
ICD-10: C00-C97 / ICPC-2: A21, A79, B72, B73, B74, D74 - D77, H75, K72, L71, N74, R84, R85, S77, T71, T73, U75 - U77, W72, X75 - X77, X81, Y77, Y78
Ondartede svulster 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -53
 
Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -53
ICPC-2: -53 

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler i ATC-gruppe A06A ved refusjonskode -53. 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Mange legemidler i ATC-gruppe A06A er forhåndsgodkjent ved refusjonskode -53. Se refusjonslisten.
 
Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 5/5 Forstoppelse/obstipasjon ved sykdom i livets sluttfase
Diagnosekoder

Diagnoser:
ICD-10: K59.0 / ICPC-2: D12 Forstoppelse 
ICD-10: Z51.5 Palliativ behandling
 
Relaterte diagnoser:
ICD-10: C00-C99 / ICPC-2: A21, A79, B72, B73, B74, D74 - D77, H75,   K72, L71, N74, R84, R85, S77, T71, T73, U75-U77, W72, X75 - X77, X81, Y77, Y78
Ondartede svulster 
 
Listen med relaterte diagnoser er ikke uttømmende.

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -90
 
Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -90
ICPC-2: -90 

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler i ATC-gruppe A06A ved refusjonskode -90.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Stønad ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 
 
Mange legemidler i ATC-gruppe A06A er forhåndsgodkjent ved refusjonskode -90. Se refusjonslisten. 
 
Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.