Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Ridaura tabletter

ATC-kode: M01CB03 ikke-markedsførte pakninger

Indikasjon: Del 1/1 Reumatoid artritt
Diagnosekoder

ICD-10:M05   /  ICPC-2:L88 Seropositiv reumatoid artritt
ICD-10:M06 / ICPC.2:L88 Annen reumatoid artritt 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: M05, M06 

Før 1. januar   2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: M05, M06
ICPC-2: L88 

Krav til tidligere behandling

metorexat (ATC-kode L04AX03 /   L01BA03) og
prednisolon (ATC-kode H02AB06) og
minst ett ytterligere forhåndsgodkjent legemiddel under aktuell refusjonskode  

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav.

Merknad

Saksbehandler utreder saken,  jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i  vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlet er  markedsført med denne indikasjonen i EØS-land.