Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Apomorfin infusjonsvæske, Britaject injeksjonsvæske og infusjonsvæske, Dacepton injeksjonsvæske og infusjonsvæske

ATC-kode: N04BC07

Indikasjon: Del 1/1 Parkinsons sykdom, med motoriske fluktuasjoner («on-off-fenomen»)
Diagnosekoder

ICD-10:G20 / ICPC-2:N87

Hjemmel

§ 3  ICD-10:G20
 

Før 1. januar 2018:

 § 3a, jf. § 2
 ICD-10:G20
 ICPC-2:N87 

Vilkår

I kombinasjon med minst ett annet legemiddel i ATC-gruppe N04B

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.