Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.07.2019

Legemiddelnavn: Adderall XR

ATC-kode: N06BA01 ikke-markedsført preparat, A-preparat

Indikasjon: Del 1/2 Hyperkinetisk forstyrrelse hos voksne (ADHD og ADD)
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90
 
Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81 

Krav til tidligere behandling

Ritalin kapsel med modifisert frisetting
eller
Medikinet kapsler med modifisert frisetting
eller
Metylphenidate kapsel med modifisert frisetting.


 
Dersom bruker har startet opp behandling med et annet markedsført metylfenidatpreparat med depotformulering kan dette sidestilles med bruk av ett av  de forhåndsgodkjente legemidlene som er nevnt over. Helsedirektoratet har gjort unntak fra kravet til forhåndsgodkjente i disse tilfellene.  
 

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

  
Før fylte 23 år kan søknaden også komme fra en spesialist i barnesykdommer eller barne- og ungdomspsykiatri, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.    

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 2/2 Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD og ADD) hos barn og ungdom (fra 6 år til og med 17 år)
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente preparater med forskjellig virkestoff:

metylfenidat (ATC-kode N06BA04),
amfetamin (ATC-kode N06BA01),
lisdexamfetamin (ATC-kode N06BA12),
deksamfetamin (ATC-kode N06BA02),
atomoksetin (ATC-kode N06BA09)

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.   

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.