Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.07.2019

Legemiddelnavn: Racemisk amfetamin NAF tabletter

ATC-kode: N06BA01 ikke-markedsført preparat, A-preparat

Indikasjon: Del 1/1 Hyperkinetisk forstyrrelse hos voksne (ADHD og ADD)
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81   
 

Krav til tidligere behandling

Ritalin kapsel med modifisert frisetting

eller

Medikinet kapsel med modifisert frisetting

eller

Metylphenidate kapsel med modifisert frisetting.

 

Dersom bruker har startet opp behandling med ett annet markedsført metylfenidatpreparat med depotformulering kan dette sidestillesmed bruk av ett av de forhåndsgodkjente legemidlene som er nevnt over. Helsedirektoratet har gjort unntak fra kravet til forhåndsgodkjente i disse tilfellene.  
 

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.


Før fylte 23 år kan søknaden også komme fra en spesialist i barnesykdommer eller barne- og ungdomspsykiatri, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.    
 

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.