Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 21.10.2019

Legemiddelnavn: Alimemazin, Vallergan

ATC-kode: R06AD01

Gjelder tabletter og mikstur
Indikasjon: Del 1/2 Søvnforstyrrelser
Diagnosekoder

ICD-10: G47.0 / ICPC-2: P06 Innsovnings- og søvnforstyrrelser (insomni)

ICD-10: G47.2 / ICPC-2: P06 Forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen

ICD-10: F51.0 / ICPC-2: P06 Ikke-organisk insomni

ICD-10: F51.2 / ICPC-2: P06 Ikke-organiske forstyrrelser av søvn-våkenhetsrytmen

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G47 eller F51

Vilkår

Alvorlighet:

Søvnforstyrrelsen må ha vedvart i over tre måneder

og

Nedsatt funksjon på dagtid: Økt søvnighet/tretthet, humørsvingninger, svekket kognitiv eller sosial fungering, økt ulykkesrisiko, fysisk ubehag, økt bekymring omkring søvnen 

og enten

Minst tre dårlige netter per uke 

eller

Døgnrytmen lar seg ikke normalisere

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 

Del 1/2 av vedlegget omfatter brukere med søvnforstyrrelser uten tilleggslidelser, eventuelt med andre relaterte diagnoser enn de som er oppgitt på del 2/2.

Indikasjon: Del 2/2 Søvnforstyrrelser
Diagnosekoder

Diagnose:

ICD-10: G47.0 / ICPC-2: P06 Innsovnings- og søvnforstyrrelser (insomni)
ICD-10: G47.2 / ICPC-2: P06 Forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen

ICD-10: F51.0 / ICPC-2: P06 Ikke-organisk insomni

ICD-10: F51.2 / ICPC-2: P06 Ikke-organiske forstyrrelser av søvn-våkenhetsrytmen

Relaterte diagnoser:
ICD-10: G40 / ICPC-2: N88 Epilepsi
ICD-10: F84.0 / ICPC-2: P99 Barneautisme
ICD-10: F84.1 / ICPC-2: P99 Atypisk autisme
ICD-10: F84.2 / ICPC-2: P99 Retts syndrom
ICD-10: F84.3 / ICPC-2: P99 Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen
ICD-10: F84.4 / ICPC-2: P99 Forstyrrelse med overaktivitet med psykisk utviklingshemming og bevegelsesstereotypier
ICD-10: F84.5 / ICPC-2: P99 Aspergers syndrom
ICD-10: F84.8 / ICPC-2: P99 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
ICD-10: F84.9 / ICPC-2: P99 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G47 eller F51

Vilkår

Alvorlighet:

Nedsatt funksjon på dagtid: Økt søvnighet/tretthet, humørsvingninger, svekket kognitiv eller sosial fungering, økt ulykkesrisiko, fysisk ubehag, økt bekymring omkring søvnen

og enten

minst tre dårlige netter per uke

eller

Døgnrytmen lar seg ikke normalisere

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 

Del 2/2 av vedlegget omfatter brukere med søvnforstyrrelser og en av de relaterte diagnosene.