Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Alfuzosin, Xatral

ATC-kode: G04CA01 ikke-markedsført preparat

Gjelder depottabletter og tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Moderat til alvorlig benign prostatahyperplasi (BPH)
Diagnosekoder

ICD-10: N40 / ICPC-2: Y85

Hjemmel

§ 3  ICD-10:N40
 

Før 1.januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N40
ICPC-2: Y85 

Vilkår

Stønad ytes kun når det er dokumentert at pasienten hadde moderate til alvorlige prostataplager (IPSS > 8) da behandlingen av  sykdommen startet 

Krav til tidligere behandling

Minst to markedsførte legemidler med ATC-kode  G04CA. Disse legemidlene må inneholde forskjellige virkestoffer, og minst ett   preparat må være forhåndsgodkjent. 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav.