Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Zovirax tabletter

ATC-kode: J05AB01

Indikasjon: Del 1/1 Anogenital herpesvirusinfeksjon
Diagnosekoder

 ICD-10: A60 / ICPC-2: X90 Anogenital herpesvirusinfeksjon   (kvinner)

 ICD-10: A60 / ICPC-2:Y72 Anogenital herpesvirusinfeksjon(menn)

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: A60
ICPC-2: X90 (kvinner)/Y72 (menn)

Fra 1. januar 2018:

§ 3  ICD-10:A60 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Behandling med dette preparatet er ofte kortvarig, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir  en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.