Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Acetylcystein Sandoz, Bronkyl, Bronkyl forte, Mucomyst

ATC-kode: R05CB01

Vedlegget gjelder kun brusetabletter i reseptpliktig pakning
Indikasjon: Del 1/5 Kronisk bronkitt
Diagnosekoder

ICD-10:J41 / ICPC-2:R79 Ukomplisert kronisk bronkitt
ICD-10:J42 / ICPC-2:R79 Uspesifisert kronisk bronkitt

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J41/J42
ICPC-2: R79

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: J41/J42

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Reseptfrie pakninger dekkes ikke.

Indikasjon: Del 2/5 Cancer pulmonalis med slimdannelse
Diagnosekoder

ICD-10:C34 / ICPC-2: R84 Ondartet svulst i bronkie og lunge

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: C34
ICPC-2: R84

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: C34

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Preparatene er forhåndsgodkjent ved refusjonskode -90.

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Reseptfrie pakninger dekkes ikke.

Indikasjon: Del 3/5 Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) med slimdannelse
Diagnosekoder

ICD-10:G12.2 / ICPC-2:N94 Sykdom i motoriske nevroner

Hjemmel

§ 3b

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G12.2

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Preparatene er forhåndsgodkjent ved refusjonskode -90.

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Reseptfrie pakninger dekkes ikke.

Indikasjon: Del 4/5 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) med slimdannelse
Diagnosekoder

ICD-10:J43 / ICPC-2:R95 Emfysem
ICD-10:J44 / ICPC-2:R95 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10:J43/J44
ICPC-2:R95

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: J43/J44

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Reseptfrie pakninger dekkes ikke.

Indikasjon: Del 5/5 Astma med slimdannelse
Diagnosekoder

ICD-10:J45 / ICPC-2:R96

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10:J45
ICPC-2:R96

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: J45

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

 Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Reseptfrie pakninger dekkes ikke.