Vedlegg 1 til § 5-10 - Honorartakster for undersøkelse/behandling logoped/audiopedagog

Sist endret: 01.07.2019

Helse- og omsorgsdepartementet har fra 1. juli 2019 fastsatt følgende veiledende honorartakster som gjelder for undersøkelse/behandling hos logoped/audiopedagog: 

 

 

 Dato fra:

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2016

01.07.2014

01.07.2013

A1.

Undersøkelse

1573

1562

1 499

1 427

1 355

A2.

Behandling - 45 min.

787

782

 750

 714

 678

A3.

Behandling - 60 min.

1043

1036

 994

 946

 898

A4a.

Behandling i grupper på inntil 5 personer - 90 min.

1519

1508

1 447

1 427

1 355

A4b

Tillegg pr. person  i gruppen, pr. pasient (ny takst)

16

16

 15

 

 

A5a

Møtegodtgjørelse med reisetid når logopeden eller audiopedagogen deltar
i planlagt samarbeidsmøte med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliterings-opplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Møtet skal være dokumentert i journal.

327

325

 

 

 

A5b

Senere per påbegynt halvtime

327

325

 

 

 

A6

Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med fagpersoner i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

63

63

 

 

 

 Trygdens refusjonstakster er fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-10 .

Ved behandling som hører inn under bestemmelsene om full godtgjørelse, jf. forskriftenes § 5 annet og tredje ledd, kan det ytes godtgjørelse etter honorartakstene i dette vedlegget.

 

 

Først publisert: 01.07.2018 Sist faglig oppdatert: 01.07.2018