Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1 til § 5-10 - Honorartakster for undersøkelse/behandling logoped/audiopedagog

Helse- og omsorgsdepartementet har fra 1. juli 2021 fastsatt følgende veiledende honorartakster som gjelder for undersøkelse/behandling hos logoped/audiopedagog:

 

Dato fra:

1.7.2021

1.1.2021

01.11.2020

23.03.2020

01.07.2019

A1.

Undersøkelse

1650

1594

1636

 

1573

A2.

Behandling – 45 min.

825

798

819

 

787

A3.

Behandling – 60 min.

1092

1057

1085

 

1043

A4a.

Behandling i grupper på inntil 5 personer – 90 min.

1590

1539

1580

 

1519

A4b.

Tillegg pr. person i gruppen, pr. pasient

24

16

17

 

16

A5a.

Møtegodtgjørelse med reisetid når logopeden eller audiopedagogen deltar i planlagt

samarbeidsmøte med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliterings-opplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Møtet skal være dokumentert i journal.

390

331

340

 

327

 

 

 

 

 

 

 

A5b.

Senere per påbegynt halvtime

390

331

340

 

327

A6.

Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med fagpersoner i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

100

64

66

 

63

A7a.

Videokonsultasjon, 45 min, se merknad

825

798

819

787

 

A7b.

Videokonsultasjon, 60 min., se merknad

1092

1057

1085

1043

 

A7c.

Veiledning via telefon eller video av pårørende eller personell som følger opp pasient, 15 min. Taksten kan repeteres en gang ved tidsbruk ut over 15 min., se merknad

274

264

271

261

 

B10

Tillegg ved behandling i pasientens hjem

137

 

 

 

 

B1

Reisetillegg per km, med bil, motorsykkel, tog

9

 

 

 

 

B2

Reisetillegg per km med båt, sykkel, terrenggående motor

9

 

 

 

 

B4

Reisetillegg per km, til fots

14

 

 

 

 

Trygdens refusjonstakster er fastsatt med hjemmel i folketrygdlovens § 5-10.

Ved behandling som hører inn under bestemmelsene om full godtgjørelse, jf. forskriftenes § 5 annet og tredje ledd, kan det ytes godtgjørelse etter honorartakstene i dette vedlegget.

Merknad til takstene A7a-A7c:

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 31. desember 2021.

Bruk av takstene forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Logopeden eller audiopedagogen må kunne dokumentere sine vurderinger og hvilken behandling som er gitt. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om bruk av video er egnet. Videokonsultasjon skal være avtalt med pasienten på forhånd.

Takst A7c kan kun benyttes når logoped eller audiopedagog gir konkret veiledning om oppfølging til pårørende eller personell som følger opp pasienten i det daglige, for eksempel personell i hjemmetjenesten eller i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Takstene A7a, A7b og A7c kan ikke kombineres med andre takster.

Merknad til takstene B10, B1, B2 og B4:

Det er et vilkår for å utløse takstene B1 og B2 at pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke  kan møte fram på behandlingsstedet. Dersom logoped eller audiopedagog velger å reise hjem til pasienten av andre årsaker, utløses ikke takst B10 ( tillegg for behandling i hjemmet), takstene B1, B2 eller B4 (reisetillegg) eller reisegodtgjørelse fra pasientens bostedskommune.

Beregningsgrunnlaget for reisetillegget i takstene B1, B2 og B4 er antall tilbakelagte kilometer. Ved beregning av veilengden avrundes samlet antall kilometer ved fram- og tilbakereisen til nærmeste hele antall kilometer. Veilengden regnes fra logopedens kontor (bolig), men skjer utreisen fra et midlertidig oppholdssted, regnes fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere.

Først publisert: 01.07.2018 Siste faglige endring: 01.07.2021 Se tidligere versjoner