Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Rammene for direkte oppgjør

Folketrygdloven § 5-1 fjerde ledd fastslår at det bare kan gis stønad til helsetjenester etter folketrygdlovens bestemmelser når den som gir behandling eller yter tjenester, har direkte oppgjør etter folketrygdloven § 22-2.

Endringene vil berøre følgende tjenester:

I tillegg må behandlere/tjenesteytere som yter helsetjenester til personer som har en skade eller sykdom som regnes som yrkesskade etter kapittel 13, ha direkte oppgjør for at pasienten skal få yrkesskadedekning etter folketrygdloven § 5-25. Se mer om yrkesskadedekningen i rundskriv for den enkelte behandlergruppe.

Bidragsordningen i folketrygdloven § 5-22 er ikke omfattet av lovendringen. Det er imidlertid fortsatt mulig å inngå avtale om direkte oppgjør for helsetjenester som kommer inn under bidragsordningen.

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2021