Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Utarbeidet av Helsedirektoratet 05.05.2022.

Dette rundskrivet er Helsedirektoratets fortolkning av hvordan folketrygdloven kapittel 21 skal forstås og praktiseres. Rundskrivet er veiledende for de områdene Helsedirektoratet har ansvar for, jf. folketrygdloven § 21-11 a. Det er ikke en sammenhengende beskrivelse av bestemmelsene på området, men det gir utdypende merknader.

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2022