Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Rundskrivet er utarbeidet av Helsedirektoratet 5. mai 2022.
Det ble sist oppdatert 27. november 2023.

De nyeste oppdateringene i hvert kapittel/underkapittel er markert i kursiv. I tillegg vil den nyeste oppdateringen i hvert kapittel fremgå av datoen nederst på hver enkelt side. Nederst på forsiden av rundskrivet ligger lenke til tidligere versjoner av rundskrivet.

Dette rundskrivet er Helsedirektoratets fortolkning av hvordan folketrygdloven kapittel 21 (lovdata.no) skal forstås og praktiseres. Rundskrivet er veiledende for de områdene Helsedirektoratet har ansvar for, jf. folketrygdloven § 21-11 a. Det er ikke en sammenhengende beskrivelse av bestemmelsene på området, men det gir utdypende merknader.

Siste faglige endring: 27. november 2023