Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Relevant regelverk for stønad til fysioterapi

Hjemmelen for stønad til fysioterapi er folketrygdloven § 5-8 (lovdata.no).

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt to forskrifter med hjemmel i lovens § 5‑8 femte ledd:

Fysioterapeut som er fastlønnet i kommunen, omfattes ikke av folketrygdloven § 5-8, men kommunen kan søke om 

Fastlønnstilskudd er et tilskudd som Helfo utbetaler til kommuner som har ansatt fysioterapeuter på fast lønn fremfor å inngå driftsavtale om privat praksis. Tilskuddet gis i stedet for refusjon etter takster.

etter folketrygdloven § 5-21 (lovdata.no). Det samme gjelder for turnuskandidater som også er fastlønnet i kommunen, jf. forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut (lovdata.no).

Andre relevante forskrifter:

 

Siste faglige endring: 10. april 2024