Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Rammene for stønadsordningen for fysioterapi

Det er lovpålagt for alle kommuner å knytte til seg fysioterapeutkompetanse for å oppfylle sitt 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.  Dette ansvaret er både et ansvar for at nødvendige helse- og omsorgstjenester er tilgjengelige, og et ansvar for planlegging, gjennomføring, kontroll og evaluering av virksomheten, slik at tjenestenes innhold, omfang og kvalitet er i samsvar med de krav som stilles.

Kilde: Rettsdata

etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (lovdata.no) først ledd. Dette fremgår av lovens § 3-2 andre ledd.

Kommuner kan velge om de vil ansette fysioterapeuter på fast lønn (fastlønnsfysioterapi) eller inngå driftsavtale med næringsdrivende fysioterapeut (avtalefysioterapi):

  • Fastlønnsfysioterapi finansieres gjennom kommunal egenfinansiering, fastlønnstilskudd fra Helfo og egenandeler fra pasientene.
  • Avtalefysioterapi finansieres gjennom kommunenes

    Driftstilskudd er et fastsatt beløp som kommunen betaler til fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen.

    , refusjon fra Helfo og egenandeler fra pasientene.  

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt rammene for avtalefysioterapien i forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale (lovdata.no).

Driftstilskudd og takster fastsettes på bakgrunn av årlige forhandlinger mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og KS på den ene siden, og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund på den andre siden. Størrelse på driftstilskudd og takster framgår av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (lovdata.no)

Drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, er nærmere regulert i rammeavtale mellom KS på den ene siden, og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund på den andre siden. Avtalen kalles ASA 4313.

Se fysioterapiavtalene på nettsidene til KS.

Siste faglige endring: 01. januar 2021