Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Helsedirektoratets kommentarer til kapittel IV Tilskott til fellesformål

Her utdyper vi enkelte bestemmelser i  forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. kapittel IV Tilskott til fellesformål for fysioterapeuter (lovdata.no).

I de årlige forhandlingene mellom staten og profesjonsforeningene forhandles det om driftstilskudd, takster og avsetning av midler til fondet til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Størrelsen på beløpet som skal avsettes til fondet, fremgår av forskriftens kapittel V, og det er Helfo som foretar utbetaling til fondet.

Siste faglige endring: 01. januar 2021