Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Helsedirektoratets kommentarer til kapittel III Egenandeler og pasientbetaling

Her utdyper vi enkelte bestemmelser i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. kapittel III Egenandeler og pasientbetaling (lovdata.no).

Det er presisert i forskriftens kapittel III syvende ledd at fysioterapeuten ikke kan kreve 

Egenandel er et fastsatt beløp som den enkelte pasienten må betale selv. Resten av honoraret dekkes av folketrygden. For de fleste helsetjenester betaler pasientene egenandeler opp til et bestemt beløp, og når dette beløpet er oppnådd, får pasienten frikort.

og/eller 

Pasientbetaling er betaling som behandleren/tjenesteyteren kan kreve av pasienten i tillegg til de fastsatte egenandelene, for eksempel for forbruksmateriell. Pasientbetaling inngår ikke i egenandelsordningen.

ut over det som fremgår av denne forskriften.

Det fremgår også av forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale § 7 (lovdata.no) annet ledd at "Fysioterapeuten kan ikke ta høyere egenandel eller pasientbetaling enn det som fremgår av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi".

Det fremgår av forskrift om pasientjournal § 11 (lovdata.no) at innsyn i journal skal være gratis. Det fremgår videre at det kan kreves "et rimelig gebyr" basert på administrasjonskostnadene dersom pasienten ber om flere kopier, jf. personvernforordningen (GDPR) art 15 nr. 3.

Ved brudd på bestemmelsene om egenandeler og pasientbetaling skal Helfo rapportere til kommunen.

Kommuner / fastlønte fysioterapeuter kan kreve samme egenandeler som avtalefysioterapeuter. For pasienter med frikort kan kommuner kreve egenandelene fra Helfo.

Siste faglige endring: 01. januar 2021