Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Relevant regelverk for stønad til psykologhjelp

Hjemmelen for stønad til dekning av utgifter til psykologhjelp er folketrygdloven § 5-7 (lovdata.no).

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt to forskrifter med hjemmel i lovens § 5-7 femte ledd:

Andre relevante forskrifter:

L-takster (honorartakster for legeerklæringer m.m.)

Erklæring fra psykolog kan honoreres etter L-takster, jf. vedlegg 1 til folketrygdloven § 21-4:

Honorartakster for legeerklæringer m.m. (L-takster).
 

Siste faglige endring: 01. juli 2021