Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Generelle kommentarer

Frist for å sette fram krav

[Sist endret 10/22]

Behandleren/tjenesteyteren er ansvarlig for å innrapportere egenandeler til Helfo. Pasienten kan sjekke på helsenorge.no hvilke egenandeler behandleren/tjenesteyteren har innrapportert. Hvis egenandelen ikke er innrapportert til Helfo innen 3 uker, kan pasienten kontakte behandleren. Hvis dette ikke fører fram, bør pasienten kontakte Helfo. 

Pasienten må selv kontrollere at alle egenandelene er registrert.

Enkelte egenandeler kan være betalt før vedtaksdato for frikortet uten at de er innrapportert fra behandleren/tjenesteyteren. De vil derfor ikke være medregnet i frikortgrunnlaget. Fristen for å sette frem krav for egenandeler som ikke er medregnet i frikortgrunnlaget, er 6 måneder fra vedtaksdato for frikortet, jf. folketrygdloven § 22-13 (lovdata.no).

Hvis pasienten ikke får vedtak om frikort fordi behandleren ikke har innrapportert egenandeler, regnes 6-månedersfristen fra det tidspunktet egenandelstaket kunne vært nådd, jf. folketrygdloven § 22-13. Fristen regnes fra det tidspunktet egenandelen som gjorde at man nådde egenandelstaket, fant sted. 

Hvis pasienten har reservert seg mot automatisk frikort, kan pasienten selv sette frem kravet overfor Helfo. Fristen utløper 6 måneder etter at egenandelstaket er nådd, jf. folketrygdloven § 22-13. Fristen regnes fra det tidspunktet egenandelen som gjorde at man nådde egenandelstaket, fant sted.

Tap av frikort 

Alle som har fått innvilget frikort, kan logge seg inn på helsenorge.no og finne sitt digitale frikortbevis under tjenesten "Frikort og egenandeler" på helsenorge.no/frikort.

Personer som har behov for å få tilsendt frikortet på nytt digitalt eller på papir, kan henvende seg til Helfo.

Nærmere om krav til innrapportering av fødselsnummer eller d-nummer og legitimasjon 

Apotek, bandasjist, behandlere, helseforetak og andre tjenesteytere og virksomheter som kan innkreve egenandeler som inngår i egenandelstaket, plikter å sende inn opplysninger om pasientens 11-sifrede fødselsnummer/d-nummer til Helsedirektoratet, jf. egenandelsregisterforskriften § 7 (lovdata.no).

Pasienten har plikt til å fremvise pass eller annen gyldig legitimasjon for å bekrefte riktig fødselsnummer/d-nummer. Unntak kan gis, for eksempel i akutte tilfeller, når pasienten har en alvorlig sinnslidelse, eller hvis pasienten ennå ikke har blitt tildelt fødselsnummer/d -nummer.  

Siste faglige endring: 17. oktober 2022