Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Generelle kommentarer

Frist for å sette fram krav

[Endret 03/21]

Behandleren/tjenesteyteren er ansvarlig for å innrapportere egenandeler til Helfo. Pasienten kan sjekke på helsenorge.no hvilke egenandeler behandleren/tjenesteyteren har innrapportert. Hvis egenandelen ikke er innrapportert til Helfo innen 3 uker, kan pasienten kontakte Helfo. 

Hvis pasienten har reservert seg mot automatisk frikort, eller behandleren/tjenesteyteren ikke har innrapportert godkjente egenandeler som forutsatt, kan pasienten sette frem kravet selv overfor Helfo.

Fristen for å sette frem krav om registrering av egenandeler er 6 måneder, jf. folketrygdloven § 22-13. Fristen regnes fra det tidspunktet behandlingen, reisen eller medisinkjøpet fant sted.

Pasienten må selv kontrollere at alle egenandelene er registrert. I enkelte tilfeller kan egenandeler være betalt før vedtaksdatoen på frikortet, men ikke være innrapportert fra behandler/tjenesteyter og derfor ikke være medregnet i frikortgrunnlaget. Som hovedregel vil fristen for å sette frem krav for egenandeler som ikke er medregnet i frikortgrunnlaget, regnes fra tre virkedager etter vedtaksdato for frikortet.

Tap av frikort 

Alle som har fått innvilget frikort, kan logge seg inn på helsenorge.no og finne sitt digitale frikortbevis under tjenesten "Frikort og egenandeler" på helsenorge.no/frikort.

Personer som har behov for å få tilsendt frikortet på nytt digitalt eller på papir, kan henvende seg til Helfo.

Nærmere om krav til innrapportering av fødselsnummer eller d-nummer og legitimasjon 

Apotek, bandasjist, behandlere, helseforetak og andre tjenesteytere og virksomheter som kan innkreve egenandeler som inngår i egenandelstaket, plikter å sende inn opplysninger om pasientens 11-sifrede fødselsnummer/d-nummer til Helsedirektoratet, jf. egenandelsregisterforskriften § 7.

Pasienten har plikt til å fremvise pass eller annen gyldig legitimasjon for å bekrefte riktig fødselsnummer/d-nummer. Unntak kan gis, for eksempel i akutte tilfeller, når pasienten har en alvorlig sinnslidelse, eller hvis pasienten ennå ikke har blitt tildelt fødselsnummer/d -nummer.  

Sist faglig oppdatert: 02. mars 2021