Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Egenandelstaket og rammene for frikortordningen

[Sist endret 01/23]

Fra og med 1. januar 2021 er egenandelstak 1 og egenandelstak 2 slått sammen til ett felles egenandelstak.

Egenandelstaket for 2023 er 3040 kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i folketrygdloven § 5-3 tredje ledd gitt forskrift om egenandelstak. Kommentarene i dette rundskrivet skal være til støtte ved bruk av denne forskriften. Vi omtaler også relevante bestemmelser i egenandelsregisterforskriften. Kommentarene er ikke lagt opp som en sammenhengende beskrivelse av bestemmelsene på området.

Når en person i et kalenderår har betalt maksimumsbeløpet eller mer i godkjente egenandeler, har vedkommende rett til frikort resten av kalenderåret. Det betyr at personen ikke skal betale godkjente egenandeler i denne perioden. Barn under 16 år skal ikke betale egenandel og er derfor ikke en del av frikortordningen.  

Informasjon på helsenorge.no

Pasienten kan se sine registrerte egenandeler, finne frikortbevis og se utbetalinger ved å logge inn på selvbetjeningsløsningen "Frikort og egenandeler" på helsenorge.no/frikort.

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2023