Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Egenandelstaket og rammene for frikortordningen

[Sist endret 01/24]

Fra og med 1. januar 2021 er egenandelstak 1 og egenandelstak 2 slått sammen til ett felles egenandelstak.

Egenandelstaket for 2024 er 3165 kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i folketrygdloven § 5-3 (lovdata.no) tredje ledd gitt forskrift om egenandelstak (lovdata.no). Kommentarene i dette rundskrivet skal være til støtte ved bruk av denne forskriften. Vi omtaler også relevante bestemmelser i egenandelsregisterforskriften (lovdata.no). Kommentarene er ikke lagt opp som en sammenhengende beskrivelse av bestemmelsene på området.

Når en person i et kalenderår har betalt maksimumsbeløpet eller mer i godkjente egenandeler, har vedkommende rett til frikort resten av kalenderåret. Det betyr at personen ikke skal betale godkjente egenandeler i denne perioden. Barn under 16 år skal ikke betale egenandel og er derfor ikke en del av frikortordningen.  

Informasjon på helsenorge.no

Pasienten kan se sine registrerte egenandeler, finne frikortbevis og se utbetalinger ved å logge inn på selvbetjeningsløsningen "Frikort og egenandeler" på helsenorge.no/frikort.

Siste faglige endring: 01. januar 2024