Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Utarbeidet av Helsedirektoratet 1. juli 2022. Sist endret 25. november 2022.
Erstatter rundskriv sist endret 9. desember 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i de ulike bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 5 gitt forskrifter om stønad til dekning av utgifter til helsetjenester.  

Bestemmelser om formål og omfang ved stønad etter folketrygdloven kapittel 5 fremgår av folketrygdloven § 5-1 og generelt rundskriv til kapittel 5. Formålet med stønaden er å gi hel eller delvis kompensasjon for nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom.

Hvis utgifter til helsetjenester dekkes etter annen lovgiving, gis det ikke stønad etter kapittel 5 i folketrygdloven, jf. § 5-1.

Dette rundskrivet er Helsedirektoratets fortolkning av hvordan folketrygdloven og tilhørende forskrifter skal forstås og praktiseres. Rundskrivet er ikke en sammenhengende beskrivelse av bestemmelsene på området, men gir utdypende merknader.

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter folketrygdloven kapittel 5 om stønad ved helsetjenester.

Her finner du versjonen av rundskrivet som gjaldt før 1. juli 2022 (PDF).

Sist faglig oppdatert: 25. november 2022