Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Rundskrivet er utarbeidet av Helsedirektoratet 1. juli 2022. 
Det ble sist oppdatert 2. oktober 2023. 

De nyeste oppdateringene i hvert kapittel/underkapittel er markert i kursiv. I tillegg vil den nyeste oppdateringen i hvert kapittel fremgå av datoen nederst på hver enkelt side. Nederst på forsiden av rundskrivet ligger lenke til tidligere versjoner av rundskrivet.

Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i de ulike bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 5 gitt forskrifter om stønad til dekning av utgifter til helsetjenester.  

Bestemmelser om formål og omfang ved stønad etter folketrygdloven kapittel 5 fremgår av folketrygdloven § 5-1 og generelt rundskriv til kapittel 5. Formålet med stønaden er å gi hel eller delvis kompensasjon for nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom.

Hvis utgifter til helsetjenester dekkes etter annen lovgiving, gis det ikke stønad etter kapittel 5 i folketrygdloven, jf. § 5-1.

Dette rundskrivet er Helsedirektoratets fortolkning av hvordan folketrygdloven og tilhørende forskrifter skal forstås og praktiseres. Rundskrivet er ikke en sammenhengende beskrivelse av bestemmelsene på området, men gir utdypende merknader.

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter folketrygdloven kapittel 5 om stønad ved helsetjenester.

Her finner du versjonen av rundskrivet som gjaldt før 1. juli 2022 (PDF).

Siste faglige endring: 02. oktober 2023