Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22. Veiledningstjenester i apotek

For å bidra til god etterlevelse av legemiddelbehandling er det, som en prøveordning, etablert to veiledningstjenester i apotek: inhalasjonsveiledning og oppstartsveiledning. De kan være bruker- eller legeinitiert, og veiledningene er uten egenandel for brukeren. Veiledningene utføres av en farmasøyt med godkjent opplæring. Apotekene blir kompensert med direkte oppgjør fra Helfo.

Inhalasjonsveiledning

[Sist endret 07/23]

Inhalasjonsveiledning tilbys brukere av inhalasjonslegemidler mot KOLS eller astma for å bedre og eventuelt korrigere deres inhalasjonsteknikk. Etter gjennomført inhalasjonsveiledning vurderer farmasøyten utfallet av veiledningen. Dette registreres i apoteksystemet som en av tre forhåndsdefinerte kategorier:

  1. Det ble ikke oppdaget feil, misforståelser eller usikkerhet.
  2. Feil, misforståelser og usikkerhet ble korrigert.
  3. Feil, misforståelser eller usikkerhet var av en slik alvorlighetsgrad at oppfølgende tiltak eller intervensjoner var nødvendig etter gjennomført inhalasjonsveiledning.

Veiledningen refunderes med 91 kroner (fra 1. juli 2023).

Oppstartsveiledning

[Sist endret 07/23]

Oppstartsveiledning (Medisinstart) kan gis til pasienter med hjerte- og karsykdommer som skal starte opp behandling med perorale blodfortynnende legemidler, blodtrykksende legemidler og/eller kolesterolsenkende legemidler, og som er forventet å ha etterlevelsesutfordringer.

Oppstartsveiledning defineres som helsehjelp, og det føres journal for hver av samtalene. Pasienten skal få med kopi av epikrise etter gjennomført oppstartsveiledning. Apoteket skal sende epikrisen til fastlegen hvis legen har henvist til oppstartsveiledning, og ellers i de tilfellene epikrisen inneholder opplysninger som er relevante for legens oppfølging av behandlingen.

Oppstartsveiledning består av to oppfølgingssamtaler som dekkes med 254 kroner (fra 1. juli 2023) for hver samtale. Forutsetningen er at

  • pasienten har gyldig fødsels- eller d-nummer
  • virkestoffet og pasientgruppen dekkes av ordningen
  • pasienten har en resept på det aktuelle legemiddelet før samtalene avtales
  • samtalen blir journalført i Medisinstartmodulen i FarmaPro
  • legens eller farmasøytens HPR-nummer er påført oppgjørskravet

Sist faglig oppdatert: 27. juni 2023