Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

21. Spesialvogn

[Endret 05/24]

Det kan gis bidrag til spesialvogn til

  • barn med medfødt hoftefeil (hofteluxasjon eller hoftedysplasi) som behandles med gips / Freijkas pute
  • små barn med ervervede hoftelidelser som behandles tilsvarende i en kort periode

Barnets situasjon må dokumenteres ved erklæring fra en lege.

Bidrag gis i form av rett til utlån av spesialvogn fra en hjelpemiddelsentral eller et hjelpemiddellager. Det skal ikke betales egenandel eller pant.

Det må fremgå av vedtaket fra Helfo at

  • vognen er folketrygdens eiendom og skal leveres tilbake til hjelpemiddelsentralen umiddelbart etter endt bruk
  • utlån er betinget av at den som mottar vognen, betaler for den hvis den ikke leveres tilbake

Helfo sender kopi av vedtaket til hjelpemiddelsentralen i det fylket hvor barnet er bosatt.

Hvis hjelpemiddelsentralen ikke har en passende vogn til utlån, kan hjelpemiddelsentralen kjøpe inn en ny vogn. Innkjøpet må begrenses til den rimeligste vognen som fyller formålet. For øvrig skal de samme retningslinjer som gjelder for resirkulering av folketrygdens hjelpemidler fra hjelpemiddelsentral, legges til grunn.

Siste faglige endring: 06. mai 2024