Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19. Tandemsykkel

Det kan gis bidrag til brukere over 26 år til dekning av utgifter til anskaffelse av tandemsykler. Målgruppen er blant annet personer med nedsatt bevegelsesfunksjon, synsfunksjon eller kognitiv funksjon.

I en legeerklæring må det fremgå at

  • brukeren ikke er i stand til å sykle alene på grunn av nedsatt funksjonsevne
  • brukeren vil ha helsemessig utbytte av å sykle
  • forholdene for øvrig synes å ligge til rette for bruk av tandemsykkel

Navn og adresse på den/de personene som skal sykle sammen med brukeren, må fremgå av søknaden. En skriftlig erklæring fra medsyklisten/medsyklistene om at hen/de er villig til jevnlig å sykle med brukeren, må legges frem.

Bidrag til tandemsykkel dekkes med et beløp begrenset oppad til 12 945 kroner (2023).

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2023