Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19. Tandemsykkel

[Endret 12/23]

Det kan gis bidrag til brukere over 26 år til dekning av utgifter til anskaffelse av tandemsykler. Målgruppen er blant annet personer med nedsatt bevegelsesfunksjon, synsfunksjon eller kognitiv funksjon.

I en legeerklæring må det fremgå at

  • brukeren ikke er i stand til å sykle alene på grunn av nedsatt funksjonsevne
  • brukeren vil ha helsemessig utbytte av å sykle
  • forholdene for øvrig synes å ligge til rette for bruk av tandemsykkel

Navn og adresse på den/de personene som skal sykle sammen med brukeren, må fremgå av søknaden. En skriftlig erklæring fra medsyklisten/medsyklistene om at hen/de er villig til jevnlig å sykle med brukeren, må legges frem.

Bidrag til tandemsykkel dekkes med et beløp begrenset oppad til 13 450 kroner (2024).

Siste faglige endring: 29. desember 2023