Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18. Reiseutgifter i forbindelse med bidrag

Det kan gis bidrag til reiseutgifter i forbindelse med ridefysioterapi, opphold i kurssentra eller ved annen behandling det gis bidrag til.

Bidraget til reiseutgifter, og til eventuelle utgifter til ledsager, beregnes etter bestemmelsene i pasientreiseforskriften. Det kreves ikke betaling av egenandel ved bidragsreiser.

Ved reiser som er kortere enn 300 kilometer hver vei, dekkes reiseutgiftene med en fast sats per kilometer, jf. pasientreiseforskriften § 21. Reiser pasienten lenger enn 300 kilometer hver vei, dekkes reiseutgiftene med den billigste reisemåten med rutegående transportmiddel.

Hvis det er dokumentert at pasientens helsetilstand gjør det nødvendig, eller at det mangler rutegående transport på strekningen, kan det gis dekning for bruk av drosje, jf. pasientreiseforskriften § 22.

Når pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å bruke drosje, kan Helfo, fastlegen eller ridefysioterapeuten gi rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser (helfo.no). Som en forsøksordning kan også kurssentra for blinde og svaksynte gi rekvisisjon for bruk av drosje når pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å bruke drosje ved reise til og fra opphold på kurssenteret.

Hvis pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å bruke egen bil framfor rutegående transportmiddel, gis det dekning etter samme kilometersats som gjelder for reiser under 300 kilometer. Det kan i tillegg gis dekning til dokumenterte utgifter til bilferge, bomvei, parkering og piggdekkavgift ved bruk av bil.

Det er bare Helfo som kan gi rekvisisjon for bruk av drosje når det mangler rutegående transport på strekningen.

Ved reise til kurssentra for blinde og svaksynte kan utgifter til fellestransporter som organiseres og forskutteres av kurssenteret, inngå i senterets oppgjør med Helfo. Fra 1. desember 2022 kan også reiseutgifter for den enkelte deltaker organiseres og forskutteres av kurssenteret og inngå i den direkte oppgjørsordningen med Helfo. Det er kurssenterets ansvar å fremsette krav i tråd med retningslinjene for beregning av bidrag i dette rundskrivet og etter reglene for dekning av reiseutgifter i pasientreiseforskriften.

Helfo kan utbetale forskudd til dekning av reiseutgifter hvis pasienten/kursdeltageren ikke har betalingsevne ved høye reiseutgifter. I søknaden til Helfo må kursdeltageren dokumentere kostnad for fly-/togbillett.

Siste faglige endring: 01. desember 2022