Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Rammene for bidragsordningen

Trygden kan gi bidrag til dekning av utgifter til helsetjenester når utgiftene ikke ellers dekkes etter folketrygdloven eller andre lover, jf. folketrygdloven § 5-22 (lovdata.no). Helsedirektoratet fastsetter i dette rundskrivet nærmere retningslinjer for bidrag, jf. § 2 forskrift om bidrag til visse helsetjenester (lovdata.no).  

Det kan ikke gis bidrag etter folketrygdloven § 5-22 til andre formål enn det som er beskrevet i dette rundskrivet. Helsedirektoratets retningslinjer er uttømmende. 

For ytelser mottatt i utlandet og som ikke er særskilt nevnt i dette rundskrivet, viser vi til folketrygdloven § 5-24 (lovdata.no) med tilhørende forskrifter og rundskriv.

Siste faglige endring: 01. desember 2022